Защото огладнях и Ме нахранихте; ...

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧЕНЕ

            Инициативата ни има за цел повишаване образователната подготовка и успеваемостта при кандидатстване във ВУЗ на ученици, в неравностойно положение, ученици в 12 клас през настоящата учебна година.

            

          Курсовете по български език и литература (хорариум 80 часа) ще се провеждат в Димитровград от проф. Адриана Дамянова и проф. д-р Николай Чернокожев от СУ "Св.св. Климент Охридски" - София.

        Преподаватели от катедрата по биология към Медицински университет - Пловдив ще проведат консултации два пъти в годината . Ще бъдат давани методически разяснения и насоки. Втората консултация ще съдържа и проверка на знанията. Участниците в консултациите ще бъдат поканени на информационния ден, организиран от МУ-Пловдив и безплатно участие в пробния тест по биология.

     

Курсовете са безплатни за деца от семейства с нисък

доход (под 175лв. на член от семейството), сираци и полусираци, деца, излизащи от институция, деца с леки физически увреждания.

        Има възможност за свободно платено участие, като цената на курса по БЕЛ  е 350лв./за тези, които не отговарят на горните условия/

Консултациите по Биология са 100лв.

        За първи път в Димитровград се организират кандидат-студентски курсове с преподаватели от елитни български университети! Спестете време и средства на вас и децата ви!

Включете се!

   

Средствата ще се набират чрез  развиване на дарителството (виж раздел: Как да дарим ) и с пускане на  SMS  на единен кратък номер 17777 с текст DMS STUDENT.

За абонати по договор с GLOBUL, VIVACOM и Mtel  цената на 1 sms е 1 лв. 

     За потребители на предплатени услуги на трите мобилни оператори цената на 1 sms е 1,20 лв. с ДДС.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info